www.dersimizmuzik.net deyiz.Hala Kayıt Olmadınız mı?
 

ein Bild

      MÜZİK İLE İLGİLİ SÖYLENMİŞ                        

                 GÜZEL SÖZLER

"Saz çalmayan telin kadrini ne bilir?" (Karacaoğlan)

"Sanatçı göz ve kulağını bize ödünç verir."  (İspanyol Atasözü)

"öten kuşlar daha sevimlidir."  (Goethe)

"Müzik hissin uğultusudur." (Oscar Wilde)

"Müziğin ruhunu aşktan başka bir şeyle anlatamam." (Wagner)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ein Bild                    

GÖNÜL ÇALAMAZSAN AŞKIN SAZINI

Gönül çalamazsın aşkın sazını
Ne perdeye dokun ne teli incit
Eğer çekemezsen gülün nazını
Ne dikene dokun ne gülü incit

Bülbülü dinle ki gelesin coşa
Karganın namesi gider mi hoşa
Meyvasız ağacı sallama boşa
Ne yaprağını dök ne dalı incit

Bekle dost kapısın sadık dost isen
Gönüller tamir et ehli dil isen
Sevda Sahrasında Mecnun değilsen
Ne Leyla'yı çağır ne çölü incit

Gel haktan ayrılma hakkı seversen
Nefsini islah et er oğlu ersen
Hüdai incinir inciden versen
Ne kimseden incin ne eli incit

(Aşık Hüdai)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Müzik mustraip dimağin iksiridir………….(HADDON)

Müzik fakir insanlarin cennetidir.......................(EMERSON)

Eğer sanatta yanliz bir okul, bir görüş olsaydi yeni cüret ve tecrübelerin olmamasindan dolayi o çabuk mahvolurdu........... (GEORGE SAND)

Müzik lisaninin öğrenilmesi diğer lisanlara benzer, bunu çocukluktan itibaren öğrenenler ona sahip olabilirler ........(RUBiNSTEIN)

Kültür müziği ruha hakiki bir kudret veriyor ve milletin terbiyesinde amil oluyor.........(ALMAN TERBiYECiSi GUIZOT)

MÜZiK, iNSANLARIN EVRENSEL DiLiDiR…………(Longfellow).

 MÜZiK, ALTIMIZDAKi CENNETTiR………………….(Addison).

Çocuklariniza fazileti öğün. insani ancak o bahtiyar eder. Para değil…………(BEETHOVEN)

 iyilik yapmaktan üstün bir meziyet bilmiyorum………(BEETHOVEN)

 Bütün mesele, iyi ve büyük görünmek değil!... Gerçekten iyi ve büyük olmaktir........(BEETHOVEN)

 Müzik, erkeklerin kalbini alevlendirmeli, kadinlarin ise gözünü yaşartmalidir........(BEETHOVEN)

 DAHA ÜSTÜNÜ OLAMAZ. MÜZiK YOLUYLA TANRI’YA YAKLAÞMAK VE ORADAN iNSANLIĞA SESLENMEK………….(Beethoven)

MÜZiĞiN ASIL GÜCÜ iNSANI BESTECSiNiN HAYAL DÜNYASINA SÜRÜKLENMESiDiR....(Beethoven)

 MÜZiK YAPITLARI, YAZARLARININ RUH MUMYALARIDIR……(Münir Ceyhan)

DUYGUSUZLUK, YETENEKLERi UYKUDA BIRAKIR……..(Schiller)

SANATÇI GÖZ VE KULAĞINI BiZE ÖDÜNÇ VERiR………..(ispanyol sözü) GÜZEL BiR SES, TANRI ARMAĞANIDIR…………(Schumann)

Müziğin ruhunu aşktan başka bir şeyle anlatamam………(WAGNER)

YAŞANTIMIZ BiR YELKENLi GEMiYE BENZER, MÜZiK BUNUN RÜZGARIDIR…………………….(Münir Ceyhan)

Müzik öyle bir denizdir ki, ben paçalari sivadim hala içine giremedim…............(DEDE EFENDi)

Saz çalmayan, tel kadrini ne bilir..................................(KARACAOĞLAN)

Müzik insani önce kendisiyle sonrada diğer insanlar ve evren ile bütünleştiren en etkili araç yada en kisa yoldur.....(Sufi Inayat khan)

Var edilen her şey "ol" emri yani bir ses ile yaratilmiştir.Bu nedenle hepsinin özünde ritim ve ton yani müzik vardir......(Sufi Inayat khan)

Gerçek müziğin farkina varan ve onun ardindaki sirri çözebilenler bütün evren ile ayni frekansi titreştirir ve her şeyle anlaşip konuşabilirler.....(Sufi Inayat khan)

 Müzik bize hoş ve eğlenceli bir zaman geçirme araci gibi gözükse de asil önemi, insani canli tutan ve vücudunda kesintisizce akan bir özellik taşimasidir......(Sufi Inayat khan)

 Müzik Tinlayan bir Matematiktir diyor (Konfüçyus )

 Eğer müzik akla ve duygunun üst katlarına seslenmemiş olsaydı ona sanat diyemezdik, onu basit gösteri danslarının estetik katına alırdık. Bütün sanatlar içinde yapısı gereği insan duygularını en çok avucu içine alan fiziksel olarak insanı büyüleme gücü en yüksek olan sanattır müzik....(Nietzche).

 Müziğin verdiği heyecanın temelinde görüntü imgelemini ve duyguları harekete geçirme gücü vardır ve bu müziğin insan üzerindeki büyüleme gücünün gerekli öğelerinden biridir.....(Nietzche).

 Müzik temelde bizde belli bir oranda güç kazanan yaşam duygusunun özünde gizli olan acıyı anlatır; müziğin verdiği heyecanın yapısında da bu acıdan uzaklaşıp onu uzaktan izleme düşüncesi vardır......(Nietzche). Müziksiz bir hayat hata olurdu.......................(NİTZSCHE)

 Terbiyenin büyük sırrı; beden ve fikir çalışmalarının daima birbirinin yorgunluklarını almaya hizmet etmesidir..............(ROUSSEAU)

 Müzik ve ritm, yollarını ruhun gizli köşelerinde bulurlar……..(EFLATUN)

Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü musikide değişikiliği alabilmesi kavrayabilmesidir………….(ATATÜRK)

Hayat, ıstırap ve keder verirse sükuneti müzikte arayınız...........(KONFİÇYÜS)

Müzik gökle toprak arasında bir ahenktir.....(Konfüçyüs).

 Bağlılık müziğin temelidir neşe ve memnuniyet ise müziğin memurlarıdır. Doğruluk merasimin cevheridir. Ciddiyet saygı ve nezaket merasimin sistemleridir.......(Konfüçyüs).

Müzik mukaddes insanlara neşe verir. Ve insanın kalplerini iyileştiren bi şeydir. İnsanlardaki derin etkiyi değiştirmesi dolayısıyla eski kralla onları ders olarak gösterirler..........(Konfüçyüs).

Bir ülkenin doğru yönetilip yönetilmediğini, ahlak açısından yücelip yücelmediğini anlamak mı istiyorsunuz? O ülkenin musikisini dinleyiniz………(KONFİÇYÜS)

BİR MİLLETİN KARAKTERİNİ ANLAMAK İÇİN, ONLARIN MÜZİĞİNE BAKINIZ………(Konfiçyüs).

Bir toplumun müziği bozuldu mu, o toplumda pek çok şey bozulmuş demektir………. (KONFİÇYÜS)

 Eğer müzik aşkın gıdasıysa, durmdan çalınız………….(SHAKESPEARE)

 O insan ki içinde müzik duygusu yoktur, kalbi seslerle rikkate gelmez, hisleri gece gibi karanlıktır................(SHAKESPEARE)

Müzik aşkı besteler………… (SHAKESPEARE).

Kalpteki fazilet tohumları müzikle yeşerir.................(LUTHER)

 Duygularımı şiirlere anlatamam çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim. Çünkü be bir müzisyenim....(Mozart).

Dehayı en iyi anlayan belki yine dehadır................(Chopin),

Müzik, ruhu kelimelerden daha etkili binlerce şeyle doldurur…. (MENDELSSOHN)

 Bir Beethoven senfonisinde insanlığın ıstırabı, sevinci, kederi, aşk ve ümidi konuşur..................(SCHOPENHAUER)

 Dahinin iç ızdırapları ölmez eserlerin ana kucağıdır.............(SCHOPENHAUER)

 Müziğini değiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır.......(Eflatun).

Müzik seven kimse başka bir hassa’ye de sahiptir...............(ADDİSON)

Müziği sevmeyene insan dememeli onu seven ancak yarım insandır; müzik yapansa tam insan......(Goethe)

. İfadenin güvenli oluşu konuşmacının düşüncesine nasıl kanatlar takarsa müzikte duyguya öyle.......(Goethe).

 Müzik öğrencilerini sımsıkı tutar ses ve ölçüden kaçamazlar.........(Goethe).

Öyle sanıyorum ki her şeye ve her sanat duygusuna müzik duygusu eşlik etmelidir; İddiamı teori ve deneyimlerimle desteklemek isterdim.......(Goethe).

ÖTEN KUŞLAR DAHA SEVİMLİDİR……………..(Goethe).

 Müziğin olduğu yerde, kötülük barınmaz……………….(CERVANTES)

 Müzik bir başka seyyaredir…………….(DAUDET)

 MÜZİK.........Ey acıların tatlı ve iyileştirici merhemi……….(HORACE)

 Müzik dinleyen insan, yalnızlıktan uzaklaştığını hisseder……(BROWNİNG)

Müziğin cazibesi durmadan dolaşan hislerimizi bağlar ve mustarip ruhumuzu sükunete kavuşturur……….(CONGREVE)

 Müzik, hissin uğultusudur………..........(OSCAR WİLDE)

Hep aynı telden çalan müzisyen gülünç olur……………(HORACE MANN)

Müzik, ruhu günlük hayatın tozlarından siler…………… (B. AUVERBACH)

Müzik mustraip dimağın iksiridir………….(HADDON)

 Müzik fakir insanların cennetidir.......................(EMERSON)

 Eğer sanatta yanlız bir okul, bir görüş olsaydı yeni cüret ve tecrübelerin olmamasından dolayı o çabuk mahvolurdu........... (GEORGE SAND)

 Müzik lisanının öğrenilmesi diğer lisanlara benzer, bunu çocukluktan itibaren öğrenenler ona sahip olabilirler ........(RUBİNSTEIN)

Kültür müziği ruha hakiki bir kudret veriyor ve milletin terbiyesinde amil oluyor.........(ALMAN TERBİYECİSİ GUIZOT)

 MÜZİK, İNSANLARIN EVRENSEL DİLİDİR…………(Longfellow).

 MÜZİK, ALTIMIZDAKİ CENNETTİR………………….(Addison).

Çocuklarınıza fazileti öğün. İnsanı ancak o bahtiyar eder. Para değil…………(BEETHOVEN)

 İyilik yapmaktan üstün bir meziyet bilmiyorum………(BEETHOVEN)

Bütün mesele, iyi ve büyük görünmek değil!... Gerçekten iyi ve büyük olmaktır........(BEETHOVEN)

Müzik, erkeklerin kalbini alevlendirmeli, kadınların ise gözünü yaşartmalıdır........(BEETHOVEN)

 DAHA ÜSTÜNÜ OLAMAZ. MÜZİK YOLUYLA TANRI’YA YAKLAŞMAK VE ORADAN İNSANLIĞA SESLENMEK………….(Beethoven).

 MÜZİĞİN ASIL GÜCÜ İNSANI BESTECSİNİN HAYAL DÜNYASINA SÜRÜKLENMESİDİR....(Beethoven).

MÜZİK YAPITLARI, YAZARLARININ RUH MUMYALARIDIR……(Münir Ceyhan)

 DUYGUSUZLUK, YETENEKLERİ UYKUDA BIRAKIR……..(Schiller).

SANATÇI GÖZ VE KULAĞINI BİZE ÖDÜNÇ VERİR………..(İspanyol sözü).

GÜZEL BİR SES, TANRI ARMAĞANIDIR…………(Schumann).

Müziğin ruhunu aşktan başka bir şeyle anlatamam………(WAGNER)

YAŞANTIMIZ BİR YELKENLİ GEMİYE BENZER, MÜZİK BUNUN RÜZGARIDIR…………………& #8230;.(Münir Ceyhan).

 Müzik öyle bir denizdir ki, ben paçaları sıvadım hala içine giremedim…............(DEDE EFENDİ).

Saz çalmayan, tel kadrini ne bilir..................................(KARACAOĞLAN)

Müzik insanı önce kendisiyle sonrada diğer insanlar ve evren ile bütünleştiren en etkili araç yada en kısa yoldur.....(Sufi Inayat khan).

 Var edilen her şey "ol" emri yani bir ses ile yaratılmıştır.Bu nedenle hepsinin özünde ritim ve ton yani müzik vardır......(Sufi Inayat khan).

 Gerçek müziğin farkına varan ve onun ardındaki sırrı çözebilenler bütün evren ile aynı frekansı titreştirir ve her şeyle anlaşıp konuşabilirler.....(Sufi Inayat khan).

 Müzik bize hoş ve eğlenceli bir zaman geçirme aracı gibi gözükse de asıl önemi, insanı canlı tutan ve vücudunda kesintisizce akan bir özellik taşımasıdır......(Sufi Inayat khan)

Yeni Sayfa 1 34.234.76.59


Bilgileriniz sistemimize kaydedilmektedir.


Online
Müzik Dinlemek İçin Tıklayınız
 
Bugün 41647 ziyaretçi (107800 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=